Ledenmail

mail 19 mei

Gisteren hebben we een geweldig concert gegeven! Hetzelfde programma spelen we nogmaals op zondag 20 oktober aanstaande in Münster. Bewaar je bladmuziek dus nog even.

Aanstaande donderdag repeteren we Dvorak (drie Slavische dansen) en Elgar (Nimrod en Pump and Circumstance).

Tot slot: De planning voor februari 2025 begint wat meer vorm te krijgen. Zou je de volgende data vrij willen houden?
1/2 februari: 1e optie repetitieweekend (locatie volgt)
8/9 februari: 2e optie repetitieweekend (locatie volgt)
9 februari: 1e optie concert (buiten de regio)
13 februari: 2e optie concert (buiten de regio)
23 februari: concert Muziekcentrum Enschede (definitief)

We hopen zo snel mogelijk met definitieve data te komen voor het repetitieweekend en het concert buiten de regio.

mail 7 april

Komende week repeteren we Wagenaar en Dvorak deel 1.
Pr concerten mei
In de bijlage vind je de digitale posters van de concerten in mei, een Nederlandse poster en een Duitse poster. Zouden jullie deze willen verspreiden onder belangstellenden?
Op donderdagavond kun je fysieke posters en flyers meenemen. Graag even in het plakschema aangeven waar je de posters en flyers gaat ophangen.
Verzekering reis
In de afgelopen alv is aangegeven dat het verstandig is om een reis- cq annuleringsverzekering af te sluiten voor de concertreis naar Bremen. Dit weekend zijn alle reserveringen voor de concertreis definitief geboekt. Indien je nu nog onverhoopt een wijziging wilt doorgeven kan er helaas geen restitutie meer verleend worden. In dat geval verzoeken wij jullie gebruik te maken van je eigen reis- cq annuleringsverzekering.
Orkestworkshop en barbecue
De data van de orkestworkshop en barbecue zijn definitief.
donderdag 27 juni: barbecue
donderdag 4 juli: orkestworkshop
Rectificatie
Onlangs mailde ik naar aanleiding van de alv een samenvatting van de plannen van de komende tijd. Daar stond ten onrechte dat we eind 2024 een programma met klassieke bezetting spelen. Dit moet eind 2025 zijn.

mail 1 april

Aankomende donderdag repeteren we Brahms met Carla Leurs.
Even een reminder namens de reiscommissie: Heb je nog niet opgegeven met wie je op een kamer slaapt, doe dat dan vóór aanstaande donderdag in dit document. Na donderdag word je door de reiscommissie op een kamer ingedeeld.

mail 25 maart

Afgelopen donderdag was de halfjaarlijkse alv van het ONSO. Voor leden die niet aanwezig konden zijn, volgt hieronder een korte samenvatting van een aantal agendapunten.

Statutenwijziging
Tijdens deze alv is er gestemd over het wijzigen van de statuten, zoals beschreven in de toelichting op de agenda. De voorstelde wijzigingen zijn unaniem aangenomen.

Planning
De planning voor de komende tijd is besproken. Nog niet alle genoemde plannen zijn definitief aangezien we hiervoor afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van concertzalen en andere samenwerkende partners.

2024
20 juni (i.p.v. 27 juni): Buitenconcert bij de Spinnerij (definitief)
27 juni: Orkestcursus podiumpresentatie (onder voorbehoud)
4 juli: Barbecue (eventueel 27 juni als de podiumpresentatie niet doorgaat)
14 juli: Volksparkconcert gaat niet door.
29 september: Begeleiding SKE The Peacemakers – Jenkins (definitief)
20 oktober: Concert Münster vioolconcert Brahms en Dvorak 8 (definitief)
november 2024: Concert met klassieke bezetting (datum nog niet bekend)

2025
23 februari: Concert Muziekcentrum Enschede (definitief). Er wordt nog gezocht naar een andere zaal om hetzelfde programma uit te voeren (mogelijke datum: 13 februari). Voorafgaand zal wellicht een repetitieweekend worden georganiseerd.
mei/juni: The Seasons van Jeppe aangevuld met delen van de Jahreszeiten van Haydn
6 juli: Volksparkconcert, wellicht met Trijntje Oosterhuis en Alain Clark
18 of 19 oktober: Concert op Amsterdam Dance Event
najaar 2025/voorjaar 2026: Concert in samenwerking met een harmonieorkest

2026
najaar: Er zijn plannen voor een concert met Toonkunst, wellicht Ein Deutsches Requiem en een pianoconcert met Sofia Vasheruk

Commissies
Commissies zijn nodig om het ONSO draaiende te houden. Veel commissieleden hebben hun driejaarlijkse termijn doorlopen. Er is daarom onlangs een oproep gedaan om je aan te melden voor een commissie. Mocht je meer willen weten of het commissiewerk of mocht je interesse hebben om deel uit te maken van een commissie, meld je dan bij het bestuur. Met name voor de materiaalcommissie zijn nog leden nodig.

mail 3 maart

Komende donderdag staan er strijkers- en blazersrepetities gepland. De strijkers repeteren onder leiding van Jeppe in 1.19. De blazers repeteren onder leiding van een repetitor in 2.03.
Commissies
Ter herinnering: Tijdens de komende alv wordt de commissiesamenstelling besproken. Op de website (tabblad ‘organisatie’) vind je het overzicht van de huidige samenstelling. Graag ontvang ik uiterlijk 14 maart een reactie in onderstaande gevallen. Je kunt je reactie sturen naar secretaris@onso.nl.
1. Mijn naam ontbreekt ten onrechte bij een commissie, want bij mijn weten ben ik daar al lid van sinds…;
2. Mijn naam staat bij de juiste commissie vermeld, maar de in-/uittreeddatum klopt niet;
3. Ik ben commissielid en mijn uittreeddatum is gepasseerd. Maar mocht niemand interesse hebben voor mijn plek ben ik graag bereid aan te blijven;
4. Ik ben commissielid en mijn uittreeddatum is gepasseerd en ik wil los van de vraag of er vervanging is niet door;
5. Ik ben commissielid en wil graag tussentijds stoppen;
6. Ik heb belangstelling voor een commissielidmaatschap per direct voor een plek waar het uittreedjaar van het zittende commissielid is gepasseerd;
7. Ik heb belangstelling voor een in de toekomst vrijkomende commissieplek;
8. Ik kan een bijdrage leveren aan het orkest, nu of in de toekomst, op een andere manier dan via lidmaatschap van een commissie.

mail 29 februari

Op donderdag 21 maart om 19.30 uur vindt de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Op de alv-pagina vind je de agenda inclusief een toelichting. Hierin kun je lezen dat er gestemd gaat worden over een aantal statutenwijzigingen. Voor een statutenwijziging is het nodig dat ten minste twee derde van de leden aanwezig is, anders kan het voorstel niet in stemming worden gebracht op de ledenvergadering. We willen iedereen dan ook vragen aanwezig te zijn bij deze alv. Mocht je verhinderd zijn, dan is het mogelijk om een ander lid volmacht te verlenen jouw stem uit te brengen. Het benodigde formulier vind je in het document in de bijlage.
De voorgestelde wijzigingen in de statuten vind je eveneens op de alv-pagina.

De overige documenten, waaronder de jaarverslagen en de notulen van de vorige alv, verschijnen zo snel mogelijk op de website.

Afmeldingen voor de alv kunnen worden verstuurd naar secretaris@onso.nl.

mail 28 januari

Na een gezellig en leerzaam repetitieweekend zetten we aanstaande donderdag de puntjes op de i voor de concerten van komend weekend. Donderdag repeteren we voor de pauze Wagner (met grootkoper) en na de pauze Mahler en Debussy.
Busreis Hilversum 3 februari
De volgende mensen hebben zich opgegeven voor de busreis naar Hilversum. Sta je niet op de lijst en wil je toch meereizen of heb je publiek dat graag (tegen betaling) mee wil reizen? Stuur dan een mail naar secretaris@onso.nl.
Nio, Liselotte, Kirsten, Diandra, Johan, Martine K., Frank van der S., Els, Piet, Resy, Vanessa, Barbera, Han, Sonja, Jurriaan, Bianca, Maarten, Maaike, Wim E., Sander B., Iris, Yvonne, Harmen, Peter van der W., Bert, Rosalie, Elisa, Jos, Janet, Clemens, Marja, Marjolijn, Jon, Daniel, Désirée, Frank van B.  (alleen heen), Peter H., Tanja, Pieter, Mark, Wietske (alleen terug), Peter L., Ine, Nicolien, Henk, Amber, Theo, Chris, Frank, Martine van der H., Marius
Concert 3 februari Hilversum
Adres: Muziekcentrum van de Omroep, Heuvellaan 33, 1217 JL Hilversum
Planning
15.00 uur: Bus bij Spinnerij
15.30 uur: Vertrek bus naar Hilversum
18.00 uur: Klankrepetitie
20.00 uur: Concert
Concert 4 februari Hengelo
Adres: Stadhuishal, Burgemeester Van der Dussenplein 1, 7551 EB Hengelo
Planning
12.30 uur: Klankrepetitie
14.30 uur: Concert
Kleding
Beide concerten spelen we in normale concertkleding. Voor mannen: zwart pak en wit overhemd. Voor vrouwen: zwart en in geval van jurk/rok -> lengte over de knie.
Herinnering inschrijven Bremen
Vergeet niet om je in te schrijven voor de lustrumreis naar Bremen. Els hoort graag voor 3 februari of je wel of niet meegaat. Het inschrijfformulier vind je in de mail van 20 januari.
Tot slot: in de bijlage vind je nogmaals de flyer voor de komende concerten. Verspreid deze zoveel mogelijk onder belangstellenden, zodat we beide concerten voor goed gevulde zalen kunnen spelen.

mail 21 januari

Vanwege het uitvallen van een repetitie en de afwezigheid van Frank Wong is het repetitieschema voor de donderdagen tot het concert en het repetitieweekend aangepast. Lees deze mail daarom goed door, zodat je weet wat er op de planning staat en wanneer je verwacht wordt. Alle wijzigingen zijn doorgevoerd in de ONSO-agenda. Tevens krijg je in deze mail informatie over de geplande busreis naar Hilversum op 3 februari en over de pr van de komende concerten.

Donderdag 25 januari
Wagner tutti

Repetitieweekend 27 en 28 januari
adres: Forum Mariengarden, Vennweg 6, 46325 Borken Duitsland
Het geplande schema blijft grotendeels onveranderd. Alleen de zaterdagavond is qua tijden wat aangepast. Hieronder vind je het schema voor beide dagen.

Zaterdag 27 februari
9.30-10.00 uur: ontvangst
10.00-11.00 uur: Debussy
11.00-11.15 uur: koffie/thee
11.15-12.00 uur: Debussy
12.00-12.45 uur: Wagner
12.45-13.00 uur: vrije tijd
13.00-14.00 uur: lunch
14.00-15.30 uur: Wagner
15.30-16.00 uur: koffie/thee
16.00-17.15 uur: Wagner
17.15-17.30 uur: vrije tijd
17.30-18.30 uur: diner
18.30-20.30 uur: Mahler met Frank Wong

Zondag 28 februari
9.30-10.00 uur: ontvangst
10.00-11.00 uur: Wagner
11.00-11.15 uur: koffie/thee
11.15-12.45 uur: Wagner
12.45-13.00 uur: vrije tijd
13.00-14.30 uur: lunch en vrije tijd
14.30-16.00 uur: try-outconcert

Denk eraan dat je concertkleding meeneemt voor het try-outconcert.

Donderdag 1 februari
Tutti met grootkoper, Debussy, Mahler en Wagner.

Busreis Hilversum 3 februari
Net als de vorige keer dat we in Hilversum speelden, heeft het ONSO ook voor het concert van 3 februari in Hilversum een busreis georganiseerd. De kosten bedragen € 20. De planning is als volgt:

15.00 uur: bus bij Spinnerij
15.30 uur: vertrek bus vanaf Spinnerij
18.00 uur: klankrepetitie
20.00 uur: concert

Via dit formulier kun je laten weten of je wel of niet meereist met de bus. Graag ontvangen we je reactie vóór donderdag 25 januari.

PR concerten
Afgelopen donderdag zijn er posters en flyers uitgedeeld. Mocht je nog niets hebben meegenomen, dan kan dat aanstaande donderdag nog. In het plakschema kun je laten weten waar je het pr-materiaal gaat verspreiden. In de bijlage vind je nogmaals de digitale flyers. Verspreid deze zoveel mogelijk onder alle belangstellenden, zodat we beide concerten voor goed gevulde zalen kunnen spelen.

mail 17 januari

Frank Wong heeft vanwege ziekte de repetitie van morgen helaas moeten afzeggen. Hierdoor ziet de repetitie van morgen er als volgt uit:
– voor de pauze: Mahler zonder solist
– na de pauze: strijkersrepetitie -> graag Debussy, Mahler en Wagner meenemen

De repetitie van donderdag 25 januari blijft ongewijzigd.

De afgelaste repetitie van vorige week en de afmelding van Frank Wong kunnen gevolgen hebben voor de indeling van het repetitieweekend. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zal ik jullie op de hoogte brengen via de mail en de agenda van het ONSO.

mail 18 december

Aanstaande donderdag repeteren we Debussy en Mahler. Aansluitend staat een gezellige kerstborrel gepland om het jaar af te sluiten. Het zou leuk zijn als er zoveel mogelijk mensen aanwezig zijn en als je zelf een klein hapje meeneemt.
Repetitieweekend
In het weekend van 27 en 28 januari vindt het repetitieweekend plaats. De planning van dit weekend kun je vinden in de agenda. De kosten bedragen € 30-35 voor leden/aspiranten en € 15-17,50 voor studenten. In verband met het eten willen we graag weten of je aanwezig bent. Zou je jouw aanwezigheid willen doorgeven via deze vragenlijst? Let op: deze inventarisatie is puur organisatorisch. Meld je ook altijd af bij Désirée als je niet aanwezig kunt zijn.
Wat vervoer betreft, bestaat er wellicht de wens om te carpoolen. Mocht je hiervoor ruimte hebben in je auto of mocht op zoek zijn naar vervoer, laat dat dan weten in deze spreadsheet.

mail 11 december

Komende donderdag zijn er groepsrepetities. Hieronder staat weergegeven waar de verschillende groepen repeteren:

viool 1: Spinnerij 1.19
viool 2: bij Frank van Baar, Kortenaerstraat 5, 7513 AC Enschede
altviolen: bij Olga Heijtmajer, Erve Zeggelt 12, 7514 HA Enschede
celli: Spinnerij 2.09
bassen: geen repetitie
houtblazers: Spinnerij 2.01 of 2.02
koperblazers: Spinnerij 2.03

Graag zelf de benodigde stoelen vanuit 2.03 naar de betreffende ruimte brengen. Op uitdrukkelijk verzoek van de Spinnerij alle ruimtes achterlaten zoals ze zijn aangetroffen. Graag de tafels en stoelen weer precies terugzetten (m.n. in 2.01). Indien er stoelen uit 2.04 worden gebruikt, dan ook weer terugzetten in 2.04.

Tot slot, Frank en Olga, bedankt voor de gastvrijheid.

mail 7 november

Aanstaande donderdag staat de generale repetitie voor de komende concerten gepland.

Concert zaterdag 11 november
Locatie: De Kandelaar, Stationsstraat 4, Holten
Let op: in de agenda heeft een onjuist adres gestaan. Bovenstaand adres is het juiste.
18.00 uur: klankrepetitie
20.00 uur: concert
Het is waarschijnlijk vrij donker in de kerk, dus neem een lessenaarlampje mee als je dat prettig vindt.
Na de klankrepetitie en in de pauze van het concert is er koffie/thee voor de leden.

Concert zondag 12 november
Locatie: Stadhuishal, Burgemeester Van der Dussenplein 1, Hengelo (O)
12.30 uur: klankrepetitie
14.30 uur: concert
Na de klankrepetitie en in de pauze van het concert is er koffie/thee voor de leden.

Concertkleding
We spelen beide concerten in de gebruikelijke concertkleding. Dat betekent dat mannen een zwart pak met wit overhemd dragen. Vrouwen dragen zwarte kleding, de roklengte graag over de knie.

Eten
Na afloop van het concert op zondag kan er gezamenlijk worden gegeten. Wil je mee uiteten in het centrum van Hengelo, geef dit dan uiterlijk donderdag 18.00 uur door aan Iris.

Lustrumreis
Namens de reiscommissie een dringende oproep om uiterlijk 9 december te laten weten of je deelneemt aan de lustrumreis van mei 2024. Via deze vragenlijst kun je doorgeven of je wel of niet meegaat. Ook als je niet meegaat, horen we dat graag.

Repetitieweekend januari 2024
Op 27 en 28 januari 2024 vindt het repetitieweekend voor de concerten in februari plaats. Dit weekend zal zijn in Mariengarden (Borken, Duitsland). De planning van het weekend is te vinden in de agenda. Omdat Mariengarden tegenwoordig geen overnachtingsmogelijkheden meer heeft, is het repetitieweekend zonder overnachting.

mail 29 oktober

Aanstaande donderdag repeteren we Beethoven en Dvorak.

Concert Beethoven, Strauss en Dvorak
In de bijlage vind je de flyer van de concerten van 11 en 12 november. Deel deze met al je familie, vrienden en kennissen zodat we beide concerten voor een goed gevulde zaal spelen.

Concert SKE
Op zondag 29 september 2024 om 15.00 uur staat er een concert gepland met het SKE (Stedelijk Koor Enschede). Op het programma staat The peacemakers van Jenkins. Eventueel speelt het ONSO die middag nog een eigen stuk.

Programma februari 2024
In februari 2024 wordt het volgende programma gespeeld:

– Debussy: Prélude à l’après-midi d’un faune
– Mahler: Lieder eines fahrenden Gesellen (solist: Frank Dolphin Wong)
– Wagner: Parsifal – An orchestral quest (arr. Henk de Vlieger)

De blazers-, strijkers-, slagwerk- en harppartijen van Debussy staan inmiddels op de website. Van Mahler en Wagner staan de blazers-, slagwerk- en harppartijen op de website; de strijkerspartijen volgen zo snel mogelijk.

Kerstborrel
De barcommissie organiseert op donderdag 21 december na afloop van de repetitie een kerstborrel. De uitnodiging vind je in de bijlage.

Lustrumreis
Ter herinnering nogmaals de link naar de inschrijving voor de lustrumreis. Graag horen we uiterlijk 9 november of je wel of niet deelneemt aan de reis.