Steun het ONSO

steun ONS(O)

Wilt u het ONSO, naast bezoeken van de concerten, een rechtstreekse financiële steun in de rug geven? Elke bijdrage, groot of klein, is zeer welkom en komt ten goede aan de toekomstige programmering van aansprekende concerten.

U kunt uw donatie veilig afwikkelen door op onderstaande iDeal-link te klikken.

Als u liever doneert via een eigen betaalopdracht kan dat natuurlijk ook. Maak dan alstublieft uw bijdrage over op iban NL60ABNA0443261156.

Namens bestuur en leden van het Oost-Nederlands Symfonieorkest alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

RSIN: 815500798
Doelstelling:
De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de muziekbeoefening in het algemeen en in het bijzonder van het orkestspel door amateurs. De vereniging tracht dit doel te bereiken door onder meer:
– het houden van repetities;
– het geven van concerten;
– het verlenen van muzikale medewerking aan, door andere verenigingen, instanties of personen te organiseren concerten, uitvoeringen of bijeenkomsten;
– alle andere wettige middelen die tot het doel kunnen leiden of daaraan bevorderlijk kunnen zijn.
Beloningsbeleid:
Het bestuur en de commissies van het Oost-Nederlands Symfonieorkest verrichten hun werkzaamheden op basis van vrijwilligheid, zonder financiële beloning.
Beleidsplan:
Tweejarenplan 2023-2024